Garageförvaring

Vinterförvaring och uppställning

Vi tillhandahåller uppställningsplatser för vinterförvaring av husvagnar, husbilar, personbilar, motorcyklar och båtar på trailer. Vi tar också emot fordon för uppställning året runt.

Lokalen

Lokalen är frostfri med väl ventilerade golv av betong och fuktspärrade innerväggar med bra belysning. Lokalen är alltid låst och larmad samt med kameraövervakning.

Priser

Motorcykel: 150kr/mån
Personbil: 550kr/mån
Båt, husvagn, husbilar & släp m.m. 46kr per m2/mån
Kortaste uppställning: 12 månader

Allmänt

Hyran erlägges kvartalsvis  med beloppet i förskott till Bilskroten AB,

Kostnad för laddare/el tillkommer.

 

Allmänna bestämmelser :

Hyresgästen får inte hyra ut platsen i andra hand eller ställa in andra typer av fordon.

Inga reparationer/däckbyten/tvätt får utföras.

Endast laddare/kablage, som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas.

Hyresgästen skall teckna garageförsäkring för fordonet, avseende brand och stöld.

Hyresvärden ansvarar ej för skada, som uppkommer på fordon eller förvarad egendom, såvida skadan ej har uppkommit genom grov oaktsamhet.

Avtalet kan sägas upp av hyresvärden två månader före avtalsperiodens utgång.

Möjlighet finns att ta ut och in övriga tider efter överenskommelse.

Vill du ha service utfört under uppställningsperioden görs detta mot en avgift.

Har du dynor och gardiner i husvagnen klarar dem sig alldeles utmärkt under vintern. Batterier klarar sig också men för säkerhetensskull ska batterianslutningarna kopplas loss för att undvika krypström m.m. Ställ gärna in ”torrbollar” och öppna säng, lådor och garderober så all luft kan cirkulera. Glöm inte att tömma toa, färskvatten och varmvattenberedaren (avtappas oftast via särskild kran). Gasflaskor får ej medtagas.

Husvagnar/bilar som står ute under vintern kräver mycket mer i underhåll av ägaren på längre sikt så som reparationer i form av bl.a. fuktskador. Gummilister, kitt, tätningsmassa, lack, plastdetaljer far illa av väder och vind som följer med nederbörden ner genom luften. Om du har ett litet läckage någonstans så lägger sig t.ex. snö på taket och smälter vid blidväder och rinner sedan in i sprickan och fryser. Då får du frostsprängningar som förvärrar läckaget i en snabb takt för att sedan växa ännu mer vid nästa blidväder/minusgrader.